Wpływ stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny na ryzyko infekcji wirusem SARS-CoV-2 i przebieg choroby COVID-19

The impact of ACE inhibitors on the risk of SARS-CoV-2 virus infection and the course of COVID-19 disease

Numer specjalny – SARS CoV-2, Pol J Public Health 2019;129(4):148-151

 

Tomasz Plech

Zakład Farmakologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska


DOI_disc_logo 10.2478/pjph-2019-0034

© 2020 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Abstract

Invasion of SARS-CoV-2 virus into human cells is mediated by the interaction of viral particles with a specific protein – angiotensin-converting enzyme 2 (ACE-2). Due to the involvement of ACE-2 in blood pressure regulation, there have appeared reports of possible negative effects of taking some cardiological drugs during coronavirus pandemic. Some hypotheses suggest an increased risk of SARS-CoV-2 infection and more severe clinical course of COVID-19 in patients treated with angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers. In the face of contradictory information regarding this question, several societies of cardiology and hypertension have issued clinical recommendations for patients treated with the above-mentioned drugs. These recommendations conclude that there are no unambiguous data that would support the hypothesis about the negative effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers on patients infected with SARS-CoV-2 virus. Therefore, it is highly recommended not to discontinue treatment in patients in whom these drugs lead to improvement in their clinical condition. The impact of ACE inhibitors on the risk of SARS-CoV-2 virus infection and the course of COVID-19 disease.


Keywords: cardiovascular diseases, angiotensin converting enzyme, SARS-CoV-2 infection, cardiological recommendations.

Files to download

Streszczenie

Proces wnikania wirusa SARS-CoV-2 do organizmu człowieka jest uwarunkowany połączeniem się cząstek wirusowych ze specyficznym białkiem enzymatycznym – konwertazą angiotensyny typu II (ACE-2). W związku z zaangażowaniem tego enzymu również w proces regulacji ciśnienia krwi, pojawiły się doniesienia o możliwych negatywnych skutkach stosowania w trakcie pandemii koronawirusa leków kardiologicznych, których mechanizm działania związany jest z blokowaniem efektów działania angiotensyny. Stawiane hipotezy sugerowały zwiększone ryzyko infekcji wirusem SARS-CoV-2 oraz cięższy przebieg choroby COVID-19 u pacjentów stosujących leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz antagonistów receptora angiotensyny II. W obliczu sprzecznych informacji pojawiających się w mediach i dotyczących bezpieczeństwa stosowania tych leków w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wiele towarzystw kardiologicznych i hipertensjologicznych wydało rekomendacje dla pacjentów leczonych przy pomocy wspomnianych leków. Rekomendacje te są zbieżne co do konkluzji, że obecnie brak jest jednoznacznych danych, które potwierdzałyby hipotezę o szkodliwych następstwach stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz inhibitorów receptora angiotensyny II u pacjentów zainfekowanych wirusem SARS-CoV-2. Wysoce niezalecane jest więc przerywanie leczenia u pacjentów, u których wspomniane leki prowadziły do polepszenia stanu klinicznego.


Słowa kluczowe: choroby sercowo-naczyniowe, konwertaza angiotensyny, infekcja SARS-CoV-2, rekomendacje kardiologiczne.

Calendar

April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30