Związek pomiędzy sprawowaniem opieki medycznej nad osobami z chorobą COVID-19 a zdrowiem psychicznym pracowników ochrony zdrowia

Relationship between taking medical care of people infected with COVID-19 and mental health of healthcare professionals

Numer specjalny – SARS CoV-2, Pol J Public Health 2019;129(4):145-147

 

Tomasz Szambor, Jolanta Masiak, Anna Urbańska, Maciej Składanowski

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Polska


DOI_disc_logo 10.2478/pjph-2019-0033

© 2020 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Abstract

The COVID-19 pandemic induced by the SARS-CoV-2 virus causes huge health burden. It influences physical and mental state of both, people who are infected and those who take care of them. The particularly exposed are healthcare professionals who have direct contact with patients infected with the SARS- CoV-2 virus. Workers belonging to this group especially often report anxiety, fear, mood disorders, frustration, loneliness, low quality of sleep, somatization disorders and phobias. Current efforts of the authorities are focused on preventing and limiting the spread of infection. What is missing, are specific interventions aimed at mental health care of the whole society, including healthcare professionals – doctors, nurses, paramedics, especially exposed to infection due to performed profession. Relationship between taking medical care of people infected with COVID-19 and mental health of healthcare professionals.


Keywords: COVID-19, pandemic, healthcare, mental health.

Files to download

Streszczenie

Pandemia COVID-19 wywołana przez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 powoduje ogromne obciążenia zdrowotne. Wpływa na stan fizyczny jak i psychiczny zarówno samych zarażonych jak i osób sprawujących nad nimi opiekę. Szczególnie narażeni są pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi wirusem SARSCoV-2. Pracownicy z tej grupy szczególnie często zgłaszają strach, lęk, zaburzenia nastroju, frustrację, samotność, niską jakość snu, zaburzenia somatyzacyjne oraz fobie. Aktualne wysiłki władz skupiają się na zapobieganiu i ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażenia. Brakuje konkretnych, celowanych interwencji zmierzających do ochrony zdrowia psychicznego całej społeczności, w tym pracowników ochrony zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, szczególnie narażonych na zakażenie w związku z wykonywaną pracą.


Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia, ochrona zdrowia, zdrowie psychiczne.

Calendar

April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30