Number 4

Przedmowa do wydania specjalnego Polish Journal of Public Health

Numer specjalny czasopisma, do którego przeczytania zachęcam powstał z potrzeby przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej zakażenia wirusem SARS CoV-2 szerokiemu gronu czytelników. Dlatego też jest rozsyłany w wersji elektronicznej do wielu instytucji publicznych, m.in. szkół, placówek opiekuńczych, przychodni czy szpitali. Pandemia COVID-19 wywołała bowiem w wielu państwach chaos spowodowany przede wszystkim brakiem rzetelnej wiedzy na temat choroby, lękiem przed zakażeniem i jego konsekwencjami. Racjonalnym przedsięwzięciem w walce z epidemią okazała się izolacja społeczeństwa oraz czasowe zawieszenie funkcjonowania wszystkich instytucji państwowych.
W numerze tym Czytelnicy znajdą aktualne dane na temat nowego koronawirusa wywołującego pandemię w roku 2020, jego pochodzenie, epidemiologię zakażenia oraz objawy kliniczne choroby. Z uwagi na dyskusje dotyczące badania jak największej liczby osób przedstawiono najważniejsze aspekty laboratoryjnej diagnostyki zakażenia SARS CoV-2. Przedstawiono również pierwsze badania nad lekami stosowanymi w leczeniu choroby COVID19 oraz próbami opracowania skutecznej szczepionki profilaktycznej, która w znaczący sposób wpłynie na zmniejszenie zapadalności i śmiertelności, gdyby wirus nadal krążył w populacji ludzkiej. A nic nie wskazuje, że zniknie on w najbliższym czasie.
Autor drugiego z kolei artykułu stara się rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz antagonistów receptora angiotensyny II przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Bowiem choroby układu krążenia są jedną z chorób współistniejących u chorych na COVID 19, zaś głównym receptorem dla tego wirusa jest enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2) (jest to jego główny receptor na powierzchni komórek gospodarza), który pełni także ważną rolę  w regulacji ciśnienia krwi.
Następne artykuły przedstawiają aspekty psychologiczne okresu pandemii, która wpływa zarówno na stan fizyczny jak i psychiczny zakażonych pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia. Mając bezpośredni kontakt z chorymi jest to grupa wysokiego ryzyka na zakażenia, dlatego często towarzyszy im strach, lęk, zaburzenia nastroju, frustracja, osamotnienie, zaburzenia snu oraz fobie. Wielu badaczy podkreśla, że zwiększenie aktywności fizycznej, odpowiedni sen i właściwe odżywianie wzmacniają odporność organizmu, a tym samym wpływają na dobrostan fizyczny, psychiczny poszczególnych jednostek i całej populacji.
Fundamentalną potrzebą człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Dlatego niezmiernie istotna jest świadomość, że państwo zapewnia bezpieczeństwo swoim obywatelom przez całodobowy monitoring sytuacji epidemiologicznej kraju i jak najszybsze reagowanie, co jest możliwe gdy dobrze funkcjonuje System Zarządzania Kryzysowego.
Epidemia nie skończyła się. Codziennie rejestruje się 500-600 a czasem nawet 800 przypadków nowych zakażeń. Dlatego niezbędne jest przestrzeganie dystansu społecznego, mycie i dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek w miejscach, gdzie przebywa większa liczba osób. Najlepszym rozwiązaniem będą szczepienia ochronne. W chwili obecnej bardzo zaawansowane są badania nad trzema szczepionkami, zwłaszcza szczepionka firmy Moderna ma szanse ukazać się na rynku na początku przyszłego roku. Nie należy popadać w panikę a wiedzę na temat choroby czerpać wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Taką właśnie popularyzatorską rolę ma spełniać oddawany właśnie do rąk czytelników Specjalny Numer czasopisma naukowego wydawanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Polish Journal of Public Health. Jak wynika z przedstawionych artykułów jest to problem nie tylko istotny z punktu widzenia klinicznego i epidemiologicznego ale socjomedycznego i psychologicznego. Wszystkie te aspekty wymagają jednak dalszych pogłębionych badań.

 

Prof. zw. dr hab. n. med.
Małgorzata Polz-Dacewicz
Kierownik Zakładu Wirusologii z Laboratorium SARS UM w Lublinie
Specjalista mikrobiologii, higieny, epidemiologii, zdrowia publicznego,
Diagnosta laboratoryjny
Prezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego

Contents

1. Nowy koronawirus – SARS CoV-2 - 113

Novel coronavirus – SARS CoV-2
Małgorzata Polz-Dacewicz


2. COVID-19 – jako globalny problem zdrowia publicznego - 118
COVID-19 – as a global problem of public health
Bartłomiej Drop, Mariola Janiszewska, Katarzyna Drop


3. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności Polski jako zadanie państwa, na przykładzie SARS-CoV-2 - 123
Ensuring safety for the Polish population as a task of the state on the example of the SARS-CoV-2
Patrycja Misztal-Okońska


4. Wpływ izolacji społecznej na poziom aktywności fizycznej oraz samopoczucie i stan psychiczny ludzi podczas pandemii koronawirusa COVID-19 - 127
An influence of social isolation on the level of physical activity as well as on well-being and mental state of people during the coronavirus COVID-19 pandemic
Agnieszka Parfin, Krystian Wdowiak, Marzena Furtak-Niczyporuk, Jolanta Herda


5. Trening zdrowia – czyli o przygotowaniu organizmu do walki z COVID-19 - 132
Health training – preparing an organism for coping with COVID-19
Piotr Gawda, Grzegorz Zieliński, Magdalena Zawadka, Aleksandra Byś


6. Kryzys w kryzysie. Psychologiczny wymiar pandemii - 138
Crisis within a crisis. Psychological dimension of the pandemic
Renata Markiewicz


7. Zaburzenia psychiczne u osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 – przegląd piśmiennictwa - 141
Mental disorders in people infected with the coronavirus SARS-CoV-2 – literature review
Anna Litwin, Jolanta Masiak


8. Związek pomiędzy sprawowaniem opieki medycznej nad osobami z chorobą COVID-19 a zdrowiem psychicznym pracowników ochrony zdrowia - 145
Relationship between taking medical care of people infected with COVID-19 and mental health of healthcare professionals
Tomasz Szambor, Jolanta Masiak, Anna Urbańska, Maciej Składanowski


9. Wpływ stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny na ryzyko infekcji wirusem SARS-CoV-2 i przebieg choroby COVID-19 - 148
The impact of ACE inhibitors on the risk of SARS-CoV-2 virus infection and the course of COVID-19 disease
Tomasz Plech

Calendar

April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30