Information for Authors

Payment

The manuscript hav­ing been accepted for publication, the author should administer a payment of 369 PLN or 90 EUR (including VAT) to the following bank account:

 

in PLN 79 1140 1094 0000 4210 7800 1029 (new bank account)

mBank

ul. Spokojna 2

20-074  Lublin

 

in EUR PL50 1020 3147 0000 8202 0084 6253

 

SWIFT: BPKOPLPW

PKO BP S.A. O/Lublin

ul. Watykańska 7

20-538 Lublin

 

!!! with a note: Polish J Public Health – Surname and Name of first Autor.

Forms

 

  1. Umowa wydawnicza  (Publishing Agreement)
  2. Licence to Publish
  3. Declaration For Authors (.rtf)
  4. Oświadczenie autora publikacji dotyczące afiliacji (w przypadku braku lub więcej niż jednej afiliacji w publikacji) (.rtf)

 

Informacja w zakresie ochrony danych dla autorów

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, NIP 712-010-69-11, REGON 000288710 (dalej: UM) jako administrator danych osobowych informuje, że dane zgromadzone w Wydawnictwie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będą przetwarzane wyłącznie w celu poprawnej realizacji umowy wydawniczej. Obszarem przetwarzania danych w zbiorze autorów są redakcje czasopism i Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, zwany dalej Wydawnictwem.

Dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO), czyli w związku z faktem zawarcia umowy, w szczególności w celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresach dopuszczalnych przepisami prawa lub przewidzianych unormowaniami wewnętrznymi ADO.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych, czyli do prawidłowej realizacji umowy wydawniczej. ADO informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: abi@umlub.pl

"Polish Journal of Public Health" („Zdrowie Publiczne”) is a scientific journal addressing issues of broadly understood public health presented in the form of peer-reviewed original, review and editorial articles.

 

Each author should register his/her article via the platform of Publishing House of the Medical University of Lublin (https://www.editorialsystem.com/pjphpl/ (wersja PL) https://www.editorialsystem.com/pjph/ (ver. ENG)). It will improve the flow of information between the authors and editors, and between the editors and referees.

 

Manuscripts for publication (text, tables, figures, graphs and original numerical data) must be submitted in the form of two typewritten copies, with CD enclosed as a file in MS Word for Windows. All pages of the manuscript should be numbered, and the complete text should not exceed 18.000 charactersincluding spaces ie approx. 10 pages of standard manuscript (30 lines of ca. 60 characters/page).

 

Organisation of the material submitted for publication:
1st page: title, names and surnames of the authors, affiliations, addresses of institutions represented by the authors, address for correspondence, telephone number, e-mail;
2nd page: title, abstract in Polish and in English, 1,500-2,000 characters (according to standards of biographical databases), reflecting the structure of an original article (introduction, aim, materials and methods, results, discussion, conclusion) or of a review article, key words, 3-10 words according to “Medical Subject Headings” (http://www.tez-mesh.pl/);
3rd and following pages: title and text, references, tables, figures, graphs and original numerical data.

 

Organisation of original articles: introduction, materials and methods, results, discussion, conclusions, references (no more than 15).

 

Original and review articles are published entirely in English. Editors accept for review papers both in Polish and in English. After receiving a positive review, the authors are expected to provide an English translation of papers submitted in Polish.

 

References should be cited by numerals in square brackets. The list of references should follow the “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals”. References should be numbered in order of appearance in the text, as in examples on the website: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

 

Original articles and review articles should be submitted together with short biographical notes concerning the authors: names and surname, name of university and year of graduation, scientific (professional) title (degree), place of employment, position, main scientific interests or achievements.
 

THE EDITORS RESERVE THE RIGHT TO QUALIFY THE MANUSCRIPTS FOR PUBLICATIONS.

 

NO CASE REPORTS WILL BE PUBLISHED.

 

The author is obliged to sign the following declaration: Neither this manuscript nor one with substantially similar content under my/our authorship has been published or submitted for publication elsewhere. In case of selecting the submitted material for publication, the undersigned author(s) transmit the copyright to the Publishers of the journal to the Medical University of Lublin, the Publisher of Polish Journal of Public Health.


Authors should be aware of possible conflicts of interests. Especially, they are responsible for indicating their study funding sources, and other kinds of material or organisational support provided by companies, institutions, organisations or individuals interested in the publication of the paper. Possible conflicts of interests should be revealed to the editors in the form of a signed personal statement describing briefly the character of the relationships. The editors should also be notified about the absence of conflicts of interests in the form of the following signed statement: “I declare that there is no conflict of interests which could have influenced impartiality and reliability of the paper entitled “...”.

 

The Editors of Polish Journal of Public Health (Zdrowie Publiczne) while evaluating the manuscripts for publication use the double-blind peer review process, which means that the reviewer/s and the author/s do not know their identities.

 

In original articles where research involved humans or animals, information on the consent of the research ethics board (bioethics board).

 

The editors reserve the right to correct linguistic and nomenclature mistakes, make abbreviations and other editorial corrections.

Calendar

May 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31